Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych do diagnozowania elektrycznych komponentów i elementów sterujących


Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych to proces sprawdzania komponentów elektrycznych w celu uniknięcia awarii.
Kamera termowizyjna przechwytuje obrazy termiczne wszystkich paneli elektrycznych i innych punktów połączeń o dużym obciążeniu, takich jak napędy, odłączniki i elementy sterujące. Tam, gdzie odpowiednio certyfikowany inspektor odkryje wyższe temperatury, podąża za tym obwodem i bada wszystkie powiązane gałęzie i obciążenia.

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych wygląda tak, że inspektor sprawdza panele i inne połączenia przy zdjętych osłonach. W idealnej sytuacji trzeba sprawdzać urządzenia elektryczne, gdy są w pełni nagrzane oraz przy warunkach co najmniej 40% typowego obciążenia. Pozwala to na prawidłową ocenę pomiarów i dodatkowo można porównać z parametrami jakie istnieją przy normalnych warunkach pracy.

Nieprawidłowe nagrzewanie elementów związane jest z nadmiernym przepływem prądu i jest jedną z głównych przyczyn wielu kosztownych problemów w układach elektrycznych. Termografia w podczerwieni pozwala zobaczyć te niewidoczne sygnatury termiczne zbliżającego się uszkodzenia, zanim nastąpi awaria.
Prąd przepływając przez obwód elektryczny, zmienia część energii elektrycznej na energię cieplną. Tak wygląda standardowy i bezpieczny proces. Ale jeśli w obwodzie występuje nienormalnie wysoka rezystancja lub nienormalnie wysoki przepływ prądu, generowane jest nienormalnie wysokie ciepło, które jest potencjalnie szkodliwe i niebezpieczne.

Kamery termowizyjne pozwalają nam zobaczyć sygnatury cieplne związane z wysoką opornością elektryczną, na długo przed tym, zanim obwód stanie się wystarczająco gorący, aby spowodować awarię lub wybuch.
Należy pamiętać o dwóch podstawowych wzorcach termicznych związanych z awarią elektryczną:
– wysoka rezystancja spowodowana słabym kontaktem powierzchniowym;
– przeciążony obwód lub problem z nierównowagą wielofazową.

Co do zasady, równe obciążenie powinno odpowiadać równym temperaturom. W sytuacji niezrównoważonego obciążenia, ta bardziej obciążona faza będzie wydawała się cieplejsza niż inne. Do zdiagnozowania problemu wymagane są badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych.

Odwiedź naszą stronę: https://termostop.pl/