Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych do diagnozowania elektrycznych komponentów i elementów sterujących

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych to proces sprawdzania komponentów elektrycznych w celu uniknięcia awarii. Kamera termowizyjna przechwytuje obrazy termiczne wszystkich paneli elektrycznych i innych punktów połączeń o dużym obciążeniu, takich jak napędy, odłączniki i elementy sterujące. Tam, gdzie odpowiednio certyfikowany inspektor odkryje wyższe temperatury, podąża za tym obwodem i bada wszystkie powiązane gałęzie i obciążenia. Badania […]